Privātuma politika

Sīkdatņu izmantošana

Šajā mājas lapā mēs izmantojam sīkdatnes. Tos izmanto, lai vāktu datus par mājas lapas izmantošanu, lietotāju segmentēšanai, statistiskajai analīzei un remārketingam. Sīkdatnes ir nepieciešamas arī mājas lapas dažām funkcijām un tās ļauj jums sniegt personalizētu informāciju. Sīkdatnes neļauj tieši vai netieši identificēt jūs.  Jūs varat jebkurā laikā bloķēt sīkdatnes savā pārlūkprogrammā vai izdzēst tās no datora ( instrukciju varat atrast šeit ). SIA Amanda Latvia patur tiesības sīkdatnēm savāktos datus sniegt trešajām personām.

 

Personas datu izmantošana

SIA Amanda Latvia aizsargā Jūsu personas datus un to izmanto, lai sniegtu jums pakalpojumus un produktus saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Eiropas Savienības Vispārējā datu aizsardzības regulu. SIA Amanda Latvia var savākt un izmantot jūsu personas datus, kas sniegti veidlapās šajā mājas lapā. Jūsu personas datus izmanto, lai sniegtu pakalpojumus un produktus jūsu pieprasītajā apjomā. Šie dati tiek uzglabāti SIA "Amanda Latvia" datu bāzēs 20 gadus. Mēs nesniedzam jūsu personas datus trešajām personām bez jūsu piekrišanas, ja vien tas nav jādara Latvijas Republikas likuma ietvaros.SIA Amanda Latvia nav atbildīga par jūsu personas datu izmantošanu trešo personu vietnēs, pat ja jūs izmantojāt vietni ar saitēm no SIA "Amanda Latvia" mājas lapas.